Estrogen receptors alpha and beta and the risk of open-angle glaucoma: The Rotterdam Study.

S. de Voogd, R.C. Wolfs, N.M. Jansonius, A.G. Uitterlinden, H.A.P. Pols, A. Hofman, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)110-114
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume126
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit