Estuarine gradients determining the quality of tidal marsh halophytes as host plants for endophagous insect larvae: experimental evidence

M.A. Hemminga, J. Van Soelen, W. Kiswara

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)377-382
  TijdschriftNetherlands Journal of Aquatic Ecology
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift2-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit