Estuarine management and science problems

E.K. Duursma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)35-43
  TijdschriftThalassia Jugoslavica
  Volume18
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit