Ethiopia and the Surge of Wage Labour

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

188 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)139-145
Aantal pagina's7
TijdschriftE-Journal of International and Comparative Labour Studies
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan. 2015

Citeer dit