Ethnic ‘ferociousness’ in colonial wars: Moluccans in the Dutch army in Indonesia, 1945-1949’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)491-523
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume177
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit