'Ethnologia Nationum, Or the World as We See it: "strange, but interesting"'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-34
Aantal pagina's5
TijdschriftEthnologia Europaea
Volume47
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit