Etnische diversiteit in de canon met de kleine c

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

188 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)255-267
Aantal pagina's13
TijdschriftVolkskunde
Volume109
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit