Etwi, Ntul, Nkwifoyn and Foyn: Sites, Objects and Human Beings in Conflict Resolution in Pre-colonial Kom (Cameroon)

W. Nkwi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-51
TijdschriftConflict Studies Quarterly
Volume3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit