Eucalypt species drive rhizosphere bacterial and fungal community assembly but soil phosphorus availability rearranges the microbiome

R.G. Bulgarelli, M.F.A. Leite, Mattias De Hollander, P. Mazzafera, S.A.L. Andrade, Eiko Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
17 Downloads (Pure)

Zoekresultaten