Eucalyptus rust: a disease with serious international implications

T.A. Coutinho, M.J. Wingfield, P.W. Crous, A.C. Alfenas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume93
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit