Eucalyptus rust: a disease with the potential for serious international implications

T.A. Coutinho, M.J. Wingfield, A.C. Alfenas, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)819-825
  TijdschriftPlant Disease
  Volume82
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit