Eugenic and sexual folklores and the castration of sex offenders in the Netherlands (1938-1968).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-204
TijdschriftStudies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit