Eukaryotic Acquisition of a Bacterial Operon

Jacek Kominek, Drew T. Doering, Dana A. Opulente, Xing-Xing Shen, Xiaofan Zhou, Jeremy DeVirgilio, Amanda B. Hulfachor, Marizeth Groenewald, Mcsean A. Mcgee, Steven D. Karlen, Cletus P. Kurtzman, Antonis Rokas, Chris Todd Hittinger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1356-1366.e10
TijdschriftCell
Volume176
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 07 mrt. 2019

Citeer dit