European regional population decline and policy responses: three case studies

R. Galjaard, L.J.G. van Wissen, K. van Dam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'European regional population decline and policy responses: three case studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Social Sciences