European regional populations: current trends, future pathways and policy options

P.H. Rees, N.L. van der Gaag, J.A.A. de Beer, F. Heins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'European regional populations: current trends, future pathways and policy options'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences