European Top Managers’ Age-Related Workplace Norms and Their Organizations’ Recruitment and Retention Practices Regarding Older Workers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

145 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'European Top Managers’ Age-Related Workplace Norms and Their Organizations’ Recruitment and Retention Practices Regarding Older Workers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences