Europeesk taalmozayk yn Litouwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)48-50
Aantal pagina's3
TijdschriftDe Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje
Volume79
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit