Europese neerlandsitiek [Review of: M. Hüning e.a. (2010) Matthias Hüning, Jan Konst & Tanja Holzhey (red.) i.s.m. Guy Janssens, Stefan Kiedrón & Roel Vismans, Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)545-548
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume53
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit