Europese regio's groeien vooral door migratie

R.F. van der Erf, J.A.A. de Beer, N.L. van der Gaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

58 Downloads (Pure)

Samenvatting

In ruim een kwart van de Europese regio's loopt de bevolkingsomvang terug. Door de lage geboortecijfers is de natuurlijke aanwas in veel Europese regio's laag. Hierdoor is migratie de belangrijkste oorzaak van bevolkingsgroei geworden. In ongeveer driekwart van de regio's vestigen zich meer mensen dan er vertrekken. Voor het grootste deel betreft dit migratie vanuit andere landen. In minder dan de helft van de regio's is het saldo van de binnenlandse migratie positief.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-3
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit