Europese werkgevers en vergrijzing op de werkvloer: de visie van Nederlandse werkgevers in Europees perspectief

W.S. Conen, H.P. van Dalen, C.J.I.M. Henkens, J. Schippers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

1397 Downloads (Pure)

Samenvatting

Vrijwel alle Europese landen worden geconfronteerd met een vergrijzende eroepsbevolking. Hoewel op de korte termijn de huidige economische crisis zorgt voor een ruimer arbeidsaanbod, krijgen veel Europese landen op de wat langere termijn te maken met tekorten op de arbeidsmarkt. De vergrijzing brengt, door de toenemende kosten van zorg en pensioenen, ook stijgende kosten van welvaartsstaten met zich mee. In veel landen is het beleid dan ook gericht op het verlengen van de arbeidsloopbaan. Het NIDI onderzocht of Europese werkgevers beseffen dat de vergrijzing de arbeidsmarkt zal beroeren en welke maatregelen zij nemen om de gevolgen van vergrijzing te beteugelen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume27
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit