Eutrophic urban ponds suffer from cyanobacterial blooms: Dutch examples

Guido W. A. M. Waajen, Elisabeth J. Faassen, Miquel Lurling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Eutrophic urban ponds suffer from cyanobacterial blooms: Dutch examples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science