Eutrophication, water management, and the functioning of Dutch estuaries and coastal lagoons

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  369 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)538-548
  TijdschriftEstuaries
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit