Eutrophisation des eaux peu profondes

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  174 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)103-109
  TijdschriftBulletin Francais de Pisciculture
  Volume48
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit