Evaluatie weidevogelbeheer met een grutto-mozaiekmodel

Th C P Melman, A G M Schotman, S Hunink, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-145
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume107
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit