Evaluating long-term success in grassland restoration: an ecosystem multifunctionality approach

Monika Carol Resch* (Co-auteur), Martin Schütz, Nina Buchmann, Beat Frey, Ulrich Graf, Wim H. van der Putten, Stephan Zimmermann, Anita C. Risch

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluating long-term success in grassland restoration: an ecosystem multifunctionality approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology