Evaluating non-sovereignty in overseas territories; Evidence from the Dutch Caribbean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)148
Aantal pagina's170
TijdschriftGeopolitics
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit