Evaluating pest pressure in the Brussels sprout-barley intercropping system: influence of host plant patch size and surrounding vegetation

Y. Clough, T. Bukovinszky, J.C. Van Lenteren, L.E.M. Vet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)123-126
  TijdschriftProceedings of the section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society
  Volume13
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit