Evaluation of bioassays to quantify Cylindrocladium inoculum in different soils and rooting substrates

R.C. Gonçalves, A.C. Alfenas, L.A. Maffia, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)261-264
  TijdschriftMycoscience
  Volume41
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit