Evaluation of Five Tests for Sensitivity to Functional Deficits following Cervical or Thoracic Dorsal Column Transection in the Rat

Nitish D Fagoe, Callan L Attwell, R. Eggers, Lizz Tuinenbreijer, Dorette Kouwenhoven, J. Verhaagen, M.R.J. Mason

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

241 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of Five Tests for Sensitivity to Functional Deficits following Cervical or Thoracic Dorsal Column Transection in the Rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds