Evaluation of Five Tests for Sensitivity to Functional Deficits following Cervical or Thoracic Dorsal Column Transection in the Rat

Nitish D Fagoe, Callan L Attwell, R. Eggers, Lizz Tuinenbreijer, Dorette Kouwenhoven, J. Verhaagen, M.R.J. Mason

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
262 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of Five Tests for Sensitivity to Functional Deficits following Cervical or Thoracic Dorsal Column Transection in the Rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences