Evaluation of free amino acids as a biochemical indicator of metal pollution

H. Hummel, R.H. Bogaards, L. De Wolf, J.J. Sinke, T.C.W. Poortvliet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)303-312
  TijdschriftMarine Environmental Research
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit