Evaluation of fungicides for the control of Botryosphaeria protearum on Protea magnifica in the Western Cape Province of South Africa

S. Denman, P.W. Crous, A. Sadie, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)97-102
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume33
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit