Evaluation of genetic diversity by use of DNA sequencing and PCR-AFLP with antifungal susceptibility profile for Horteaea wernekii

H. Badali, S. Mohseni, C.H.W. Klaassen, G.S. de Hoog, J. Meis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)289-289
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit