Evaluation of internal transcribed spacer 2-RFLP analysis for the identification of dermatophytes

T. de Baere, R.C. Summerbell, B.J.F. Theelen, T. Boekhout, M. Vaneechoutte

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  A total of 95 isolates, belonging to 33 species of five dermatophyte genera, i.e. Arthroderma (15 species), Chrysosporium (two), Epidermophyton (one), Microsporum (three) and Trichophyton (12), were studied using internal transcribed spacer 2 (ITS2)-PCR-RFLP analysis (ITS2-RFLP), consisting of amplification of the ITS2 region, restriction digestion with BstUI (CG/CG) and restriction fragment length determination by capillary electrophoresis. ITS2-RFLP analysis proved to be most useful for identification of species of the genera Arthroderma, Chrysosporium and Epidermophyton, but could not distinguish between several Trichophyton species. The identification results are in agreement with established and recent taxonomical insights into the dermatophytes; for example, highly related species also had closely related and sometimes difficult-to-discriminate ITS2-RFLP patterns. In some cases, several ITS2-RFLP groups could be distinguished within species, again mostly in agreement with the taxonomic delineations of subspecies and/or genomovars, confirming the relevance of ITS2-RFLP analysis as an identification technique and as a useful taxonomic approach.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)48-54
  TijdschriftJournal of Medical Microbiology
  Volume59
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of internal transcribed spacer 2-RFLP analysis for the identification of dermatophytes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit