Evaluation of malachite green decolorizing activity of Exophiala dermatitidis and Exophiala phaeomuriformis strains

Mustafa Şengül, Çağrı Ergin, Engin Kaplan, Levent Aksoy, Macit İlkit, G Sybren De Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit