Evaluation of Monocot and Eudicot Divergence Using the Sugarcane Transcriptome

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)951-959
TijdschriftPlant Physiology
Volume134
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit