Evaluation of non-Saccharomyces yeasts in the fermentation of wine, beer and cider for the development of new beverages

Alicia Gutierrez, Teun Boekhout, Zoran Gojkovic, Michael Katz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)389-402
TijdschriftJournal of the Institute of Brewing
Volume124
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit