Evaluation of research in context: an approach and two cases

S. de Jong, P. van Arensbergen, F. Daemen, B. van der Meulen, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Science is increasingly heterogeneous, posing new questions for research evaluation. How can we evaluate the between scientific and societal quality of research, taking into account differences between research fields and between research groups? In this paper we present the findings of two case studies in fields where societal and scholarly output of research are highly intertwined (architecture and law). We analyze the nature of the two fields in terms of research areas and specific aspects of knowledge dynamics. This results in an approach and indicators for contextual research evaluation.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-72
TijdschriftResearch Evaluation
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of research in context: an approach and two cases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • Valorisatie

    Doorenbos, C.

    01/01/2010 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit