Evaluation of research in context: an approach and two cases

S. de Jong, P. van Arensbergen, F. Daemen, B. van der Meulen, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of research in context: an approach and two cases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences