Evaluation of smallholder farming systems in the Western Highlands of Cameroon

CM Tankou, G.R. de Snoo, G.A. Persoon, H.H. de Iongh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftIOSR Journal of Engineering
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit