Evaluation of the effect of etamsylate on thromboelastographic traces of canine blood with and without the addition of heparin

Vicente Herrería-Bustillo* (Co-auteur), Maite Masiá-Castillo, Helen R. P. Phillips, Laura Gil-Vicente

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of the effect of etamsylate on thromboelastographic traces of canine blood with and without the addition of heparin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology