Evaluation of the nitrogen isotope-pairing method for measuring benthic denitrification: A simulation analysis

J.J. Middelburg, K.E.R. Soetaert, P.M.J. Herman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Evaluation of the nitrogen isotope-pairing method for measuring benthic denitrification: A simulation analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Agriculture & Biology