Every cell is special: genome-wide studies add a new dimension to single-cell biology

Jan Philipp Junker, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

149 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Single-cell analyses have provided invaluable insights into studying heterogenity, signaling, and stochastic gene expression. Recent technological advances now open the door to genome-wide single-cell studies.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)8-11
Aantal pagina's4
TijdschriftCell
Volume157
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 27 mrt. 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Every cell is special: genome-wide studies add a new dimension to single-cell biology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit