Everything has its time: Id2 clocks embryonic specification of Lgr5+ gut stem cells

Kai Kretzschmar, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)837-839
Aantal pagina's3
TijdschriftEMBO Journal
Volume36
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 03 apr. 2017

Citeer dit