Evidence for autotetraploidy in Plantago media and comparisons between natutal and articicial cytotypes concerning cell size and fertility

C. Van Dijk, W. Van Delden

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)349-357
  TijdschriftHeredity
  Volume65
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit