Evidence for centennial-scale Mid-Holocene episodes of hypolimnetic anoxia in a high-altitude lake system from central Tian Shan (Kyrgyzstan)

P. Sorrel (Co-auteur), K. Jacq, A. Van Exem, G. Escarguel, B. Dietre, M. Debret, S. McGowan, J. Ducept, E. Gauthier, H. Oberhänsli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence for centennial-scale Mid-Holocene episodes of hypolimnetic anoxia in a high-altitude lake system from central Tian Shan (Kyrgyzstan)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences