Evidence for induction of catechol-1,2-oxygenase by fulvic acid

H. De Haan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)129-136
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit