Evidence for isotopic exchange during metabolism of stable- isotope-labeled formate in a methanogenic sediment

W. De Graaf, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence for isotopic exchange during metabolism of stable- isotope-labeled formate in a methanogenic sediment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences