Evidence for ligninolytic activity of the ascomycete fungus Podospora anserina

Gijs van Erven, Anne F. Kleijn, Aleksandrina Patyshakuliyeva, Marcos Di Falco, Adrian Tsang, Ronald P. de Vries, Willem J. H. van Berkel, Mirjam A. Kabel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBiotechnology for Biofuels
Volume13
DOI's
StatusGepubliceerd - 16 apr. 2020

Citeer dit