Evidence for post-transcriptional regulation of clustered microRNAs in Drosophila

S.S. Ryazansky, V.A. Gvozdev, E. Berezikov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

234 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Evidence for post-transcriptional regulation of clustered microRNAs in Drosophila'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences